Blog

‘Maar dat is toch geen werk’

Vaak hoor ik werkzoekende alfa’s dit zeggen, als ze het over hun vrijwilligerswerk hebben. Dit werk doen zij door intrinsieke motivatie, omdat ze iets voor de maatschappij willen betekenen. Soms speelt mee, dat deze alfa’s geen betaald werk kunnen krijgen en toch graag aan de slag willen. De discussie ontstaat als het vrijwilligerswerk moet worden omschreven op hun cv. En dan komt de onzekerheid en de onderschatting om de hoek kijken. Mensen en alfa’s in het bijzonder denken vaak, dat je vrijwilligerswerk geen plek onder het kopje ‘werkervaring’ moet geven, op de meest prominente plek op je cv dus. De redenen die ik hoor zijn uiteenlopend, maar komen allemaal ongeveer neer op twee redenaties: ‘dat is toch geen echt werk’ en ‘ik wil niet liegen op mijn cv’. Beide redeneringen kloppen niet om verschillende redenen, en bovendien gooi je je eigen glazen er danig mee in op de arbeidsmarkt. Laten we beginnen met de eerste reden, dat vrijwilligerswerk geen echt werk zou zijn.

Wat is vrijwilligerswerk eigenlijk?

Draai het eens om: waarom bestaat er eigenlijk vrijwilligerswerk op de arbeidsmarkt en wat is het? De reden is eigenlijk heel simpel. Veel vrijwilligerswerk ontstaat, omdat bedrijven en instellingen geen geld hebben om mensen betaald aan te nemen. Het werk moet echter wel gedaan worden. Twee oplossingen worden hier vaak voor bedacht: stagiaires en vrijwilligers. Als vrijwilliger vervul je dus vaak taken, die volledig zijn opgenomen in het bedrijfsproces: je doet absoluut geen werk dat voor jouw vermaak en dagbesteding is geschapen. Als je het bekijkt vanuit je eigen positie, zeker als je nog weinig werkervaring hebt, is het buitengewoon zonde om je cv met gaten op te stellen, als dat niet aan de orde is. De meningen verschillen over de plek van vrijwilligerswerk op je cv bij mensen die professioneel naar cv’s kijken. Maar inmiddels is geen werkgever meer te vinden, die niet weet dat de huidige arbeidsmarkt moeilijk is door de crisis en dat mensen met ontzettend veel enthousiasme, kennis en kunde periodes van werkeloosheid kennen. Dat jij die tijd gebruikt om je toch nuttig te maken en ervaring op te blijven doen, is alleen maar te prijzen. Zet dus je vrijwilligerswerk precies zoals betaald werk bij je werkervaring op je cv. Je hoeft er ook niet bij te zetten dat het vrijwilligerswerk is als je solliciteert. Mocht dat nodig zijn, dan kun je dat altijd in een sollicitatiegesprek toelichten. Waarom hoef je het niet te vermelden, dat het om vrijwilligerswerk gaat?

Ik wil niet liegen

Dan komen we op het terrein van de tweede redenering, het gevoel hebben te ‘liegen’ op je cv. De opname van je onbetaalde werk onder je werkervaring is geen liegen, het is de waarheid. Het werk moet gedaan worden en jij hebt dat gedaan, je bent er alleen niet voor betaald. Ik kan een eenvoudig voorbeeld noemen, namelijk de culturele wereld. Uit deze praktijk waarin ik zelf ook werkzaam ben, kan ik melden, dat zonder vrijwilligers minstens de helft van de culturele instellingen zoals musea de deuren zou moeten sluiten. Zonder vrijwilligers kunnen essentiële taken niet worden gedaan, zoals de balie bemannen, kaartjes verkopen, educatieprojecten uitvoeren en het bijhouden en restaureren van de collectie. De verhouding vrijwilligers-betaalde medewerkers is in veel musea 8:1, dus reken maar uit wat er zou gebeuren zonder deze onbetaalde medewerkers.

Tip

Mocht je er nu nog steeds van overtuigd zijn, dat vrijwilligerswerk als zodanig vermeld moet worden, neem dan in ieder geval de volgende tip ter harte, als je werkeloos bent en nog niet veel betaalde werkervaring hebt: zet het vrijwilligerswerk niet onder een apart kopje als ‘Overige informatie’ of ‘Overige activiteiten’ ergens aan het eind van je cv. Zet het echt onder het kopje ‘Werkervaring’ bovenaan, omschrijf het gewoon zoals je de verantwoordelijkheden en taken van betaald werk omschrijft en plaatst ergens aan het eind van die opsomming tussen haakjes iets als ‘op vrijwillige basis’. Dit voorkomt verwarring bij recruiters en geeft ook meteen aan dat jij dat werk serieus neemt in de uitvoering.

Tot slot: vergeet ook niet, dat je naast je ervaring en vaardigheden, ook je netwerk uitbreidt. Dat komt niet alleen jezelf van pas, maar ook toekomstige werkgevers. Kortom, als je alles bij elkaar optelt, is vrijwilligerswerk niet alleen werk dat je doet omdat je het leuk vindt en uit intrinsieke motivatie, maar ook werk dat je kan helpen om aan betaald werk te komen. Dan moet je gedachten over de waarde van het werk en over jouw waarde als alfaprofessional wel kloppen!

Auteur: Marlies Schipperheijn, eigenaar Alfa@work

Marlies Schipperheijn eigenaar communicatiebureau Alfa@work, vrijwilligerswerk
Marlies Schipperheijn, eigenaar Alfa@work

 

Share