Boek over scheepswerf Van Diepen gepresenteerd

15 juli 2014

Het boek over scheepswerf Van Diepen te Waterhuizen is op vrijdag 11 juli 2014 gepresenteerd! Dit boek heb ik geschreven met co-auteur Albert Buursma in opdracht van de familie Van Diepen. Het boek vertelt het verhaal van een van de oudste scheepswerven in Groningen en behandelt ruim anderhalve eeuw sociaal-economische geschiedenis. Aan de hand van archiefonderzoek en interviews met de familie, werknemers, bestuurders, klanten en andere betrokkenen wordt een levendig beeld geschetst van deze roemruchte Groningse scheepswerf. De geschiedenis van het succesvolle familiebedrijf wordt in het bredere kader van de scheepsbouw in Nederland en specifiek in Noord-Nederland geplaatst. Hierdoor ontstaat een beeld van de Groningse scheepsbouw in het algemeen en van het reilen en zeilen van de scheepswerf van Diepen in het bijzonder. Door middel van de vele afbeeldingen wordt daarnaast ook een visueel historisch overzicht gegeven van het bedrijf en de vijf generaties Van Diepen die er leiding aan gaven. Beeld en tekst samen geven een boeiend inkijk in de boeiende bedrijfstak van de scheepsbouw in Nederland. Vormgeefster: Annemieke Fictoor. Het boek is binnenkort ook te koop in boekhandels.

Het boek over scheepswerf Van Diepen tijdens de presentatie op 11 juli in de Buitensociƫteit te Haren.

Het boek over scheepswerf Van Diepen tijdens de presentatie op 11 juli in de Buitensociƫteit te Haren.

Share

Publicatie boek over scheepswerf Van Diepen nabij

De geschiedenis van Scheepswerf Van Diepen

scheepswerf van diepen

Een foto van het personeel van scheepswerf Van Diepen omstreeks 1900

Het boek over de geschiedenis van scheepswerf Van Diepen aan het Winschoterdiep is bijna klaar! Dit boek vertelt de geschiedenis van dit familiebedrijf, dat sinds het midden van de 19e eeuw t/m december 2001 schepen bouwde in Waterhuizen (provincie Groningen). Samen met co-auteur Albert Buursma heb ik dit boek geschreven. Eind juni/begin juli zal het boek gedrukt zijn. Nadere informatie over verkooppunten volgt!